Compleet Dakonderhoud


Het onderhoud van uw dak is van essentieel belang voor de levensduur.


Dakonderhoud

Het onderhoud van het dak is noodzakelijk en vergt kennis van materialen en constructies, de zorg voor deze werkzaamheden die nodig is om de gewenste levensduur te behalen kunnen wij voor u uit handen nemen. Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden en beheren van uw dak en kunnen reparaties op garantiedaken uitvoeren met behoud van garantie. De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en geconstateerde gebreken worden schriftelijk aan u gerapporteerd.

Indien u interesse heeft in “Compleet Dak Onderhoud” neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek.

VOORDELEN DAKONDERHOUD

1Onderhoud conform garantiebepalingen
Het op de juiste manier onderhoud plegen op uw dak verzekert u ervan dat de garantie volledig wordt gewaarborgd. In de garantiebepalingen staat dat het dak dient te worden onderhouden en worden vrijgemaakt van vuil. Compleet Dak Partner voert elk dakonderhoud uit volgens deze garantiebepalingen en kan middels preventief onderhoud de levensduur van het dak verlengen.
2Jaarlijkse rapportage
Compleet Dak Onderhoud Noort & De Vries doet na elk jaarlijks onderhoud verslag van de werkzaamheden middels een rapportage. Hiermee bent u direct op de hoogte van de staat van onderhoud en de uitgevoerde werkzaamheden.
3Inzicht in Meer Jaren Onderhouds Planning
Door het jaarlijks onderhoud en het verslag middels de rapportages bent u steeds op de hoogte van de status van uw dak. Door deze naast elkaar te houden kunnen wij plannen wanneer aanvullend- of vervangen onderhoud noodzakelijk is.
4Optimaliseren levensduur
Door het preventief onderhoud uitgevoerd door Compleet Dak Partner, volgens de bepalingen van ons onderhoudscontract, wordt de levensduur van uw dak verlengd. Voor overige informatie vraag naar ons onderhoudscontract.

Stappenplan onderhoud

Het maken van een digitale foto van het dak
Visuele inspectie van het complete dakbedekkingssysteem
Het verwijderen van alle losse delen en vuil
Het uitvoeren van preventief onderhoud aan het betreffende dak
Het maken van een foto van het gereinigde dak
Het opstellen van een onderhoudsrapportage

Unieke werkwijzeZaken doen met Compleet Dakonderhoud Noort & De Vries is terechtkomen in een sfeer van kwaliteit en deskundigheid.


Offerte aanvragen